Steven Hulst

COZMOZ adviesbureau

Steven Hulst

COZMOZ adviesbureau

Energietransitie Nederland

Technisch consultant

Conform het in Parijs afgesproken klimaatakkoord is het de bedoeling dat in 2050 de CO2 uitstoot van onze samenleving tot nul teruggedrongen is. Reeds in 2030 hoopt de Nederlandse overheid een reductie van 50% COuitstoot te realiseren. Dit zijn zeer ambitieuze doelstellingen, ingegeven vanuit de urgentie dat de aarde niet meer mag opwarmen dan 2 graden Celsius, om onherstelbare schade te voorkomen. 

Bovenstaande ambitie vraagt een volledige transitie van onze op fossiele brandstoffen gebaseerde maatschappij en economie naar een duurzame variant. Alle benodigde energie duurzaam opwekken is nagenoeg een onmogelijke opgave waarbij geen enkele technologie op voorhand uitgesloten mag worden. Niet alleen zon en wind, maar ook nieuwe vormen van kernenergie kunnen hierin een rol spelen.

Samen met overheden, kennisorganisaties en bedrijven, probeert Steven de problematiek van de energietransitie inzichtelijk te maken en bij te dragen aan de realistie van concrete projecten en oplossingen.

Steven over de energietransitie

"De opkomst van internet heeft een fenomenale impact op onze samenleving, het is dan ook fantastisch om daarin een rol te mogen spelen. De impact van de energietransitie zal echter nog vele malen groter zijn, alle technische kennis en kunde om deze te laten slagen is dan ook vereist. Graag speel ik daarin een rol door technische thema's voor niet-technici begrijpelijk te maken, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen en projecten succesvol zijn."

BLOG-berichten

Carbon Bubble

Hoe de energietransitie naar duurzame energie de olie-industrie in gevaar brengt.

Lees verder

Durf groot te denken

Een wereldwijde oplossing voor klimaatverandering en de energietransitie.

Lees verder

Gedifferentieerde energietarieven

Een prijs per kWh afhankelijk van de beschikbare energie

Lees verder

De Supervulkaan uitbarsting

Klimaatverandering en het belang van een snelle energietransitie

Lees verder

Met molentjes lopen

Nederland is uitermate geschikt voor de productie van elektriciteit met windmolens, maar sommige mensen lijken met molentjes te lopen.

Lees verder

e-Deltaplan

Een oproep aan alle politieke partijen van Nederland om voor de energietransitie een e-Deltaplan te ontwikkelen

Lees verder

Contactgegevens

Steven Hulst
Costerweg 1C
6702 AA Wageningen
mail@stevenhulst.nl

Stel een vraag aan Steven

Aanhef

Steven HulstCOZMOZ adviesbureau
0344 - 846281