Steven Hulst

COZMOZ adviesbureau

Steven Hulst

COZMOZ adviesbureau

Met molentjes lopen*

Waar komt onze elektriciteit vandaan als het niet waait?

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een groot fan ben van windenergie, zeker als achterkleinkind van een trotse Zeeuwse molenaar. Nederland is uitermate geschikt om, zowel op land, als op zee, met wind elektriciteit op te wekken. De Nederlandse overheid voorziet dan ook een gezonde mix van windmolens op land en op zee voor een duurzame vorm van elektriciteitsproductie.

Tot zover een goed verhaal waar ik me volledig in kan vinden, echter er wordt te makkelijk gedacht over de momenten dat het een keer niet waait. Gelukkig komt dat in Nederland niet heel vaak voor, maar ook hier zijn er periodes van soms enkele dagen waarop het niet of nauwelijks waait. De terechte vraag is dan natuurlijk:

"Waar komt onze elektriciteit vandaan als het niet waait?"

Als je op zoek gaat naar het antwoord dan bekruipt je een zeer ongemakkelijk gevoel. Als eerste helpen zonnepanelen als het niet waait maar de zon wel schijnt, echter het wordt een keer donker, en het is niet altijd zo dat als het niet waait dat er dan wel (voldoende) zon is. Wat doen we dan als het niet waait en er is geen zonne-energie? Het antwoord op die vraag is veelal: "We houden een paar gascentrales achter de hand voor dat soort momenten". Waarom maar een paar? Is er op die momenten dan minder elektriciteit nodig? Er is juist veel meer elektriciteit nodig door het toenemend gebruik van elektrische auto's en warmtepompen. En wie betaalt deze zeer onrendabele gascentrales die maar een paar keer per jaar produceren? Eigenlijk zouden deze gascentrale buffers gefinancierd moeten worden uit de inkomsten van de windmolens en zonnepanelen, dat zou wel zo eerlijk zijn.

Windenergie uit andere landen

Een ander antwoord op de vraag waar de elektriciteit vandaan komt als het niet waait, is dat dit door andere landen geleverd wordt waar de windmolens wel draaien, het waait altijd wel ergens in Europa. Dat is absoluut waar, maar als je daar goed over nadenkt besef je dat dit betekent dat elk land vele keren het eigen vermogen aan windmolens moet installeren om de tekorten van andere landen te kunnen opvangen. Als het een keer in Duitsland niet waait moet Nederland de elektriciteit opwekken voor zowel Nederland als delen van Duitsland. Nederland zal dus 2x of 3x meer windmolens moeten bouwen dan het werkelijk nodig heeft.

Waterstofgas als energiebuffer

De oplossing zal in mijn ogen moeten komen door het realiseren van een energiebuffer per geplaatste windmolen. Dit zou bijvoorbeeld een waterstofgas centrale kunnen zijn die bij overproductie van de windmolens waterstofgas produceert en opslaat, en dit gas weer omzet naar elektriciteit op de momenten dat er een tekort is. De kosten van de buffercapaciteit per geplaatste windmolen moeten daarom meegenomen worden in de kostenbegroting van de windmolen, anders loop je in mijn ogen met molentjes.

*Spreekwoord: Met molentjes lopen (=in de war zijn, niet goed bij het verstand zijn)

Contactgegevens

Steven Hulst
Costerweg 1C
6702 AA Wageningen
mail@stevenhulst.nl

Stel een vraag aan Steven

Aanhef

Steven HulstCOZMOZ adviesbureau
0344 - 846281