Steven Hulst

COZMOZ adviesbureau

Steven Hulst

COZMOZ adviesbureau

Ontwikkel een e-Deltaplan

Een oproep aan alle politieke partijen van Nederland

Na de watersnoodramp van 1953, met meer dan 1800 doden, was het duidelijk dat er een deltaplan moest komen, zodat een dergelijke ramp nooit meer zou plaatsvinden. De beste wetenschappers en technische bedrijven werden bij elkaar gebracht om de meest ambitieuze zeebescherming ter wereld te realiseren. Het resultaat mag er zijn, al jarenlang zijn we gevrijwaard van ernstige overstromingen en de opgedane kennis kunnen we wereldwijd exploiteren. Een project waar wij als Nederland terecht trots op mogen zijn.

Vandaag de dag staan we voor een nog veel grotere opgave, ditmaal de energietransitie naar een klimaatneutrale wereld. Alle benodigde energie moet opgewekt worden zonder bij te dragen aan extra CO2 in de atmosfeer. Elke gemeente bepaalt zijn eigen snelheid, maar allemaal streven naar 100% energieneutraal in 2050. Dit betekent dat vanaf 2050 elke gemeente kan voorzien in zijn eigen energiebehoefte en deze energie met behulp van zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, biogas en biomassa geproduceerd wordt.

Vaak wordt echter vergeten hoe moeilijk dit te realiseren is. Eén gewoon jaren-80 huis 100% energieneutraal maken vraagt een totale investering van meer dan € 50.000,- voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, batterijopslag en infrastructuur. Heel Nederland bestaat uit meer dan 7 miljoen huishoudens, om die allemaal energieneutraal te maken kan men rekenen op een investering van meer dan 350 miljard Euro, wordt het bedrijfsleven en de industrie meegenomen dan is een investering van 1.000 miljard Euro te verwachten. En dat allemaal in een periode van 30 jaar.

De ambities zijn er, maar het plan en de financiering ontbreekt. Gedacht wordt dat bewoners en bedrijven zich organiseren in coöperaties en gezamenlijk investeren in deze nieuwe technieken. Vele individuen zullen tijd en geld vrijmaken om deze duurzame ambitie te realiseren, zo is de gedachte.

Als het Deltaplan van de stormvloedkering op deze manier gerealiseerd was dan zou een wirwar van terpjes en dijkjes ontstaan zijn. Sommige bewoners leggen rond hun wijk een dijk aan, anderen besluiten hun huis op een terp te bouwen en velen zouden niets doen omdat ze de kennis, de tijd en het geld niet hebben. Het resultaat zou een zeer matige bescherming zijn tegen overstromingen met vele slachtoffers als gevolg. Een energietransitie zonder plan kan daarom niet slagen en is onverantwoord.

Daarom hierbij de oproep aan alle politieke partijen om een e-Deltaplan op te stellen. In dit plan moet vastgelegd worden hoe de energietransitie gerealiseerd moet worden, in welke tijdspanne dit moet gebeuren en welke financiële middelen daarvoor beschikbaar gesteld worden. Elke partij kan vervolgens met de volgende landelijke verkiezingen zijn e-Deltaplan naar de bevolking presenteren, waarna deze een keuze kan maken uit het beste plan.

Dat is ware democratie waarbij de partijen uitgedaagd worden om met het beste plan te komen!

PS: Deel deze oproep, zodat de politiek gaat reageren.

Contactgegevens

Steven Hulst
Costerweg 1C
6702 AA Wageningen
mail@stevenhulst.nl

Stel een vraag aan Steven

Aanhef

Steven HulstCOZMOZ adviesbureau
0344 - 846281